2009

POTENZA Magazine

CD Toshiya Kono
AD Mitsuhiro Tomita
C Itaru Yoshizawa Tomohiko Kawanishi Naoto Kamijiyo
P Hirotaka Takada(car) Sayuki Inoue(object)
PR Takahiko Kondo
AG Hakuhodo Inc.

2008

TV-CF

CD Toshiya Kono
AD Mitsuhiro Tomita
FD Hirotaka Takada
PL Kentaro Ichiki
C Itaru Yoshizawa Tomohiko Kawanishi Naoto Kamijiyo
CA Hirotaka Takada
L Makoto Tsukayama
M Takeshi Yoshida
CG Platinum Missile
PR Katsuhide Munakata
AG Hakuhodo Inc.